Jankowitch NUTRITION Jankowitch NUTRITION

Produkt bol vložený do košíka

REKONDÍCIA ŠPORT 2.0 (Osobný alebo online program)

Dostupnosť: skladom

Vyberte variantu:

80% ŠPORTOVÁ A FYZICKÁ VÝKONOSŤ

10% ZDRAVIE A NÁPRAVA KONDÍCIE

10% DLHOVEKOSŤ 

 
Osobná alebo online úvodná diagnostika pre nových klientov a 3x kontrola - konzultácia a procesná optimalizácia. Pre klientov ktorí už v ninulosti objednali program 4x kontrola - konzultácia a procesná optimalizácia. 
Podľa dohody, štandardne každých 2-8 týždňov podľa aktuálneho stavu, aktuálnych potrieb alebo požiadaviek klienta. 
 
Pohybová inštruktáž, ktorá je súčasťou programu možná po objednaní termínu každý pondelok alebo utorok medzi 9-11:00 hod. v kabinete Jankowitch.

Pre koho je program REKONDÍCIA ŠPORT určený?

Sú určené pre športovcov - mužov, ženy alebo deti, ktorí za posledné obdobie robili vedome alebo nevedome chyby v životospráve alebo v stravovaní. 

Tažisko optimalizácií je viac na športový výkon ako na celkovy zdravotny stav, pripadne chudnutie. Cieľom je najmä zvýšiť športový výkon. Proces je veľmi podobný programu Rekondícia 2:0, ale manažment procesu programu je optimalizovaný pomerom 10:10:80% v prospech fyzickej vykonnosti.

Okrem nadváhy alebo neschopnosti naberať svalovú hmotu, je súbežným, možno kľúčovým problémom športovcov, ktorý bráni v napredovaní, metabolický problém alebo bezprostredný (možno dlhodobý) problém s trávením určitých potravín. Telesné neoptimálnosti a okolnosti nedostatočnej kondície spôsobujú menšie alebo väčšie akútne alebo chronické problémy. Diagnostika a ďalšie konzultácie, môžu byť viac než nápomocné kondičný stav a výkonnosť zásadne začať zlepšovať, prípadne súbežne optimalizovať telesnú hmotnosť.

REKONDÍCIA ŠPORT ONLINE nie je určená len pre klientov, ktorí chcú alebo potrebujú redukovať svoju telesnú hmotnosť, ale aj výhradne ako podporu na zlepšenie telesných neoptimálnych prejavov, ako napr. diabetes B, inzulínová rezistencia, metabolický syndróm, únava, vyčerpanosť, zažívacie ťažkosti, hnačky alebo zápchy, kožné prejavy, vysoký krvný tlak, zvýšené alebo vysoké LDL alebo tuky v krvi a iné.

Je určený pre klientov, ktorí zdravotne a kondične nie sú v úplnej pohode alebo v úplnom poriadku alebo sú si vedomí, že by mohla byť lepšia a majú záujem jednoznačne svoju stravovaciu a životosprávnu prevenciu riešiť efektívne a tak, aby sa zlepšenie objektívne ako aj subjektívne stalo skutočnosťou, vedeli svoju kondíciu po úpravách zlepšovať a zlepšiť a novú zlepšenú telesnú kondíciu si aj naďalej udržať.

Z dôvodu potreby vykonania dôkladnej ÚVODNEJ diagnostiky (prípadne ďalších kontrol, konzultácií a podpory priebežného zlepšovania stavu), čo možno najdôkladnejšieho zistenia a preverenia kondície, je REKONDÍCIA 2.0 ONLINE vykonávaná so zaslaním krvnej vzorky (3-5 kvapiek na vatovom alebo odličovacom tampóne, ktorú klient pošle do kabinetu poštou) Diagnostika zohľadňuje bezprostredne alebo preventívne možné neoptimálnosti vo vzťahu na možnú potravinovú precitlivenosť, metabolický nesúlad, záťaže v tele ako aj ďalšie veľmi dôležité okolnosti, ktoré nám sú nápomocné pre dodržiavanie našej vysokej úspešnosti, ktorú s touto rekondíciou už veľa rokov s úspechom zaznamenávame.

Rozsah klientov pre túto službu sa pohybuje rovnomerne v celom rozsahu od cca 1-ročných po 95-ročných.  Je určený a využívaný v rovnakom pomere ženami aj mužmi. Šport ani pohybová aktivita nie sú podmienkou. Ani bezprostrednou, ani po začatí spolupráce. Klient môže využiť len jednorazovo službu diagnostiky. 

Po absolvovaní diagnostiky, následujú pravidelné online kontroly, VRÁTANE opatovnej RE-DIAGNOSTIKY s konzultáciami a podporou zlepšovania stavu v sporadických/nepravidelných časových odstupoch podľa jeho aktuálnych potrieb.

Aký je cieľ programu REKONDÍCIA ŠPORT ?

Zistenie bezprostredných a aktuálnych skutočností klienta, jeho kondícia a základný telesný stav. Po vzájomnom vyhodnotení výhod a možných prekážok je s klientom dohodnutý presný stravovací a životosprávny režim, ktorý je pre neho udržateľný a reálny. Klient dostane všetky potrebné informácie, aby mohol veľmi efektívne, vzhľadom na jeho stav a možnosti, svoju telesnú hmotnosť efektívne a zdravo redukovať bez následného JOJO efektu, citeľne zlepšovať svoju neoptimálnu telesnú kondíciu, ktorá môže mať chronické alebo akútne prejavy, prípadne je možné riešiť s klientom aj redukciu hmotnosti a aj zlepšovanie telesných kondícií súbežne.

Diagnostiku a následné kontroly sme v posledných rokoch vyvíjali a úspešne overili v praxi. Tieto môžu byť veľmi nápomocné v riadení procesu chudnutia a rekondície klienta a zohľadňujú priebežný vývoj, ktorý je spravidla individuálny a dohľad sa preukázal ako veľmi efektívny moment splnenia stanovených cieľov.

Aký je štandartný postup pri programe REKONDÍCIA ŠPORT ?

  • Objednanie a úhrada diaľkovej služby REKONDICIA ŠPORT 2.0.
  • Vyplnenie podrobného online dotazníka a zaslanie vzorky krvi (3-5 kvapiek na vatovom alebo odličovacom tampóne podľa zaslaných jednoduchých inštrukcií, ktorú klient pošle do kabinetu poštou).
  • Diagnostika a v prípade potreby telefonická predbežná konzultácia vykonaná do 2-7 pracovných dni od obdržania úhrady, vyplneného dotazníka a doručenia vzorky krvi poštou. 
  • Vykonaná pred-diagnostika a telefonická konzultácia s cieľom vyjasnenia podkladov a informácií. V prípade potreby dožiadanie ďalších detailnejších a upresňujúcich informácií od klienta za účelom čo možno najkvalitnejšieho zhodnotenia informácií vrátane tých, ktoré sú súčasťou nášho kabinetného procesu.
  • Vyhodnotenie dostupných informácií a podkladov.
  • Vykonaná dvojstupňová biorezonančná analýza, kontrolná orgánová diagnostika a preverenie aktuálneho stavu, prípadnej potravinovej precitlivenosti (možná intolerancia, alergén alebo enzymatická porucha) na konkrétne potraviny, diagnostika orgánová, diagnostika prítomnosti prípadných záťaží v tele ako napr. ťažké kovy, chemické záťaže, plesne a kvasinky, parazity, vírusy, baktérie, precitlivenosť atď. 
  • Interné vyhodnotenie údajov a kontrola podľa interných smerníc Kabinetu Jankowitch.
  • Zaslanie potrebných informácii klientovi: Zhodnotenie informácií, ich relevantnosti, zhodnotenie menších a väčších osobných priorít, vrátane životosprávnych a stravovacích. Konkrétne a presné stravovacie odporúčania vzhľadom na aktuálny stav, priority, potreby a ciele klienta. Na základe zistení a aktuálneho stavu zaslané odporúčané vitamíny, minerály alebo ďalšie mikronutrienty, ktoré sú z nášho pohľadu a skúseností vhodné/potrebné doplniť pre optimálne fungovanie metabolizmu a ďalších jeho súčastí.
  • Po preštudovaní podkladov, prípadne už čiastočnej aplikácii našich odporúčaní s klientom, vykonávame ďalšiu telefonickú konzultáciu a doriešime s ním možné individuálne zistenia vyplývajúce z poskytnutých podkladov.
  • Spolu s klientom nastavíme interval ďaľších kontrol

Komunikácia, ako aj samotná písomná konzultácia alebo zasielanie podkladov prebieha na špecializovanom osobnom “čate” SMART CHAT. 

Okrem telefonického kontaktu je písomná komunikácia realizovaná výhradne prostredníctvom už spomínaného osobného “čatu” klienta, ktorý bol pre túto službu vytvorený. Združuje a uchováva kompletnú históriu komunikácie a preposielaných podkladov, čo zlepšuje ich dostupnosť, opakované použitie, bezpečnosť, transparentnosť a prehľadnosť pri vzájomnej komunikácii s kabinetom Jankowitch, prípadne zároveň konzultantom, pokial bol klientom určený.

 

Poznámky:

Pre bližšie informácie o úvodnej diagnostike, následných rediagnostikách a konzultáciách, ako aj celého priebehu online programu REKONDÍCIA ŠPORT nás, prosím, kontaktujte.

Cena odporúčaných doplnkov stravy nie je zahrnutá v cene služieb a programov.
Ceny sú uvedene vrátane DPH.

Meno, priezvisko:

Tvoja recenzia k tomuto produktu:

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Zavolaj nám a spoločne nájdeme riešenie na tvoj problém.

+421 948 212 616

AHOJ!

Vitaj vo svojom smartchate.

Tento smartchat slúži na všetku komunikáciu v našich online službách.

Vstúpiť

AHOJ!

Potrebuješ poradiť?

Možno nájdeš odpoved na svoju otázku v tejto sekcii.

VSTÚPIŤ